DOKUMENTY

 

Rekrutacja „miejska” prowadzona jest poprzez stronę żłobków warszawskich https://zlobki.waw.pl/ w sposób ciągły w ramach wolnych miejsc. Zapraszamy do Ziarenka, aby omówić Państwa potrzeby oraz przedstawić naszą placówkę i kadrę.

 Żłobek Ziarenko przedłużył umowę z miastem do 31.08.2025. Numer rekrutacyjny 122

169/Z/2014 Wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta M.St. Warszawy

zlobekziarenko.pl

Statut Żłobka Ziarenko

Regulamin wewnętrzny Żłobka Ziarenko 2023/24

PDF

PDF